Görevler

  • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel olarak tanıtımının (tanıtım filmi, tanıtım katalogu, broşür, afiş, cd, bülten, belgesel gazete vb.) ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak,
  • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,
  • Ardahan Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesi,
  • Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin çalışmalarının izlenerek ortak çalışmalar yapılması,
  • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışmalarını ilgili Genelge doğrultusunda yürütmektedir.