Yetkiler

  • Ardahan Üniversitesi’nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak,
  • Ardahan Üniversitesi’nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini ortaya koymasını sağlayacak projeleri geliştirerek çeşitlendirmek,
  • Ardahan Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, akademik açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında görev almak,
  • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,
  • Ardahan Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesidir.